PP
PP 07:12 26/05/2016
không cài được episode 2 khi chạy file patch
Lý do bị loại: Thắc mắc không ghi rõ lỗi cụ thể