Hanzo
Hanzo 08:16 16/05/2016
khi tui cài đặt game minecraft thì khong chơi được
Lý do bị loại: Thắc mắc không ghi rõ lỗi cụ thể