thuy linh
thuy linh 09:44 14/05/2016
Đang chơi game thì bị đứng, bị lỗi no responding
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi