phan khoi
phan khoi 01:30 25/04/2016
ad ơi . Em cài xong xuôi hết r.sau đó em click vào biểu tượng của gtav trên màn hình ,sau đó nó hiện ra dòng :''the program can't start because XINPUT1_3.dll is missing from your computer.Try reinstalling the program to fix this problem.''
bây giờ em phải làm sao hả ad .???
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi