nguyễn kim vinh
nguyễn kim vinh 08:33 17/04/2016
em thề là em làm dầy đủ các bước khi cài và tải nhưng vẫn ko chơi đc
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi