Haxxit
Haxxit 09:56 14/04/2016
tôi bị lổi như trong hình, mong được giúp đỡ
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi