nhan tran
nhan tran 10:46 09/04/2016
sao máy mình chơi lag quá vậy? help
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi