Hoàng Trọng Phúc
Hoàng Trọng Phúc 02:56 29/03/2016
Khi mình ấn vào game thì hiện lên bảng này mong chỉ giúp
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi