Phú Hải
Phú Hải 05:33 29/03/2016
cho mình hỏi lỗi này là gì vậy ad? giúp mình với. cảm ơn.
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi