Dat Nguyen
Dat Nguyen 01:06 28/03/2016
Khi mình vào game thì bị màn hình đen
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi