Lê Tuấn
Lê Tuấn 09:32 23/03/2016
sao lại bi thiéu file d3dx9_43.dll thế ad ơi, nó ghi là k thể băt đầu bì file đã mất là sao
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi