Tukamiri
Tukamiri 03:02 20/03/2016
Mình đã xem mấy comment ở trên rùi ổ C mình còn tới 100Gb trống lận còn ổ E mình cài game thì còn 150 Gb trống nhưng khi vào cài đặt bằng quyền admin thì được 1phút thì bị lỗi này mình tắt hết phần mềm diệt virut rùi. mình chẳng làm gì nó tải xong file gì đó thì vào cài bị lỗi này!
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi