Huy Anh Hoàng
Huy Anh Hoàng 06:23 09/03/2016
Mình đã tải game và giải nén chạy file setup.exe nhưng nó hiện giao diện thông báo:
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề phát sinh do không đọc ghi chú trên hoặc dưới link tải game, hoặc hướng dẫn kèm theo game