Moger Play
Moger Play 11:04 29/02/2016
em bị lỗi này đã thử tất cả các bước trong hỗ trợ bị lỗi kia nhưng còn cái vụ game khác tghieeus file .dll em lên mạng download về thì em còn nhớ là có 1 file 32 bit mà giờ không biết là file j nên ko biết xoá ở đâu
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi