vuductan
vuductan 01:08 28/02/2016
Sau khi giải nén khi mở thư mục .exe thì game kh chạy
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi