Org
Org 05:00 30/01/2016
AD ơi mình cài đặt ngon lành rồi lúc ấn vào game thì n bị lỗi này mong AD trả lời cách khắc phục sớm nhất để mình còn chơi với ạ
Lý do bị loại: Cấu hình máy thấp hơn yêu cầu cấu hình của game