Leo
Leo 01:13 19/01/2016
Ngôn ngữ là RU sao chơi AD?
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề phát sinh do không đọc ghi chú trên hoặc dưới link tải game, hoặc hướng dẫn kèm theo game