Hồ Nguyễn
Hồ Nguyễn 07:19 14/01/2016
Lỗi optimum mode khi vào game
Lý do bị loại: Thắc mắc không ghi rõ lỗi cụ thể