sieunhanX
sieunhanX 09:48 05/01/2016
sau khi mình cài xong thì game chạy tốt,nhưng sau khi tắt máy rồi mở lại,nhấp vào thì game hiện bảng này là s?????
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi