Bạn trai ADMIN
Bạn trai ADMIN 10:39 25/12/2015
Khi click vào icon nó hiện lên thông báo như thế này là bị sao vậy AD??? Giúp em với!!! Em xin cảm ơn trước ạ.
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi