Âu Hữu Phúc
Âu Hữu Phúc 03:55 18/12/2015
khi em vào game nó hiện bảng đen rồi tắt đi hiện bảng thông báo origin is currenlty not running.please make sure that origin is running before attempting to play the sim 4
Lý do bị loại: Thắc mắc trùng lặp vấn đề đã có trả lời