Kaneki Ken
Kaneki Ken 05:51 17/12/2015
Cái hướng dẫn bảo là ấn vào update Counter Shrike để cập nhật,khi mình ấn vào và chờ thì nó ra cái bảng ghi "error while downloading patch for" ấn retry mấy lần vẫ cứ vậy
Lý do bị loại: Thắc mắc trùng lặp vấn đề đã có trả lời