Đình Qúy
Đình Qúy 02:04 14/12/2015
Cho hỏi cấu hình của mình thấy chơi được nhưng vào game chỉ nghe tiếng chứ màn hình đen thui, admin giải đáp giúp mình
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi