Tấn Dũng
Tấn Dũng 06:24 13/12/2015
Khi giải nén thì part 25 với 26 nó thông báo lỗi, mình đã tải lại rồi mà nó vẫn bị như vậy.
Lý do bị loại: Thắc mắc không ghi rõ lỗi cụ thể