Lang
Lang 07:16 08/12/2015
Sau khi đã cài đặt hoàn tất khi chạy game thì nó báo lỗi
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi