duong123sp
duong123sp 10:10 29/11/2015
các đại ca ơi sao assassin's crêd rogue của mình lúc chơi nó đen thùi lùi vậy, chơi được, có tiếng nhưng ko có hình ???, giúp với
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi