khang vũ
khang vũ 09:54 23/10/2015
Tại sao nó ra tiếng thái vậy chỉnh lại làm sao
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề phát sinh do không đọc ghi chú trên hoặc dưới link tải game, hoặc hướng dẫn kèm theo game