van1612
van1612 03:13 15/10/2015
mình tải bản mới nhất và cài đặt thành công nhưng khi vào game, bắt phải cài origin. Trong phần set up không có hả ad? vậy phải làm sao ad ơi? Nó cứ ở mục bắt đầu hoài, không vô game được.
Lý do bị loại: Thắc mắc trùng lặp vấn đề đã có trả lời