tuan
tuan 09:48 11/10/2015
vào Game tàng Tiếng Nga phải làm sao đây
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề phát sinh do không đọc ghi chú trên hoặc dưới link tải game, hoặc hướng dẫn kèm theo game