pham thanh liem
pham thanh liem 11:04 10/10/2015
Lỗi "Please run Grand Theft Auto V using PlayGTAV.exe" khắc phục sao ạ
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề phát sinh do không đọc ghi chú trên hoặc dưới link tải game, hoặc hướng dẫn kèm theo game