Hùng Ares
Hùng Ares 05:38 09/10/2015
Lỗi gì đây ạ e đang chơi màn thứ nhất đến cái xe chạy trốn nó hiện ra như thế này ?
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề phát sinh do không đọc ghi chú trên hoặc dưới link tải game, hoặc hướng dẫn kèm theo game