minh trung
minh trung 08:27 09/10/2015
ad hết lỗi kia rồi lại tới lỗi này chỉ mình sửa với
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi