heavyrotation
heavyrotation 10:38 26/09/2015
giúp mình với, mình tải r xóa 2 lần r mà vẫn bị
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi