Tran Ngoc Phu
Tran Ngoc Phu 06:07 18/09/2015
Bạn ơi mình đã cài đầy đủ như những gì hướng dẫn chi và khi vào game nó hiện ra lỗi Stopped Working online gì như hình ở dưới và mình đã xóa game cài lại gần 4 lần rồi AD mong AD chỉ cách khách phục với
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi