nguyễn việt
nguyễn việt 08:04 10/09/2015
ad ơi sao e chạy file có hình 3DM run as admin thi nó bị lỗi này ad chỉ e khắc phục với
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi