Ghost
Ghost 08:28 01/09/2015
Mình đã cài crack nhưng nó vẫn bắt active
Lý do bị loại: Thắc mắc trùng lặp vấn đề đã có trả lời