Trần Tú Nhi
Trần Tú Nhi 01:28 30/08/2015
em đang cài thì nó bị v, giúp e vs
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi