dao duy khanh
dao duy khanh 02:38 23/08/2015
đổi sang tiếng anh kiểu gì thế bạn ?
lúc setup toàn thấy tiếng nga
Lý do bị loại: Thắc mắc trùng lặp vấn đề đã có trả lời