Chu Cáo
Chu Cáo 10:35 22/08/2015
mình cài game rồi nhưng không bấm vào chơi dc , không hiểu vì sao
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi