Nguyễn Trường Sơn
Nguyễn Trường Sơn 03:31 20/08/2015
admin giúp tôi với. không cài đặt được DVD 2
Lý do bị loại: Thắc mắc không ghi rõ lỗi cụ thể