Nguyển Thành Phát
Nguyển Thành Phát 07:39 16/08/2015
ad ơi sao giải nén xong vào game nó báo lỗi 0x000007b vậy?
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi