irisprogaming
irisprogaming 05:15 11/08/2015
ad ơi sao lúc load game thì has stopped working là thế nào ạ?
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi