Lộc Minh Quân
Lộc Minh Quân 06:24 07/08/2015
khi double click vào biểu tượng game thì chơi thì ra một bảng thông báo : " không thể bắt đầu trò chơi vì MSVCP100.dll đã mất khỏi mắt tính của bạn. hãy thử cài đặt lại trò chơi để khắc phục lỗi này " . nhưng rõ ràng trong máy mình vẫn có file này, mình cũng đã thử cài đặt lại và nó vẫn hiện thông báo khi double click vào game.
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi