Nhìn Lại Kí Ức
Nhìn Lại Kí Ức 07:02 29/07/2015
đang cài đặt hiện cái bảng này là sao ?
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi