EDWARD JAMES
EDWARD JAMES 09:03 26/07/2015
bị thế này là bị gì hả ad ?
mình cài lại 3 lần rồi vẫn bị như thế @@
mấy lần trước cài đc với cả chơi đc rồi mà bây h bị ntn
ad giúp với TT
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi