thangcubanh2
thangcubanh2 02:58 20/07/2015
GTA V Error TIEUP_0014_CHK_B Fix khi chơi đến cái nó bị lỗi này nè ad , thì sữa làm sao
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề phát sinh do không đọc ghi chú trên hoặc dưới link tải game, hoặc hướng dẫn kèm theo game