Araragi
Araragi 09:32 02/07/2015
Chạy file setup xong nó hiện ra ra cái folder mới, vào cái folder thì thấy file mang logo của game nhưng thay vì nó mang tên Dead or Alive thì tên file đó chỉ có 1 chữ "game" nhâp vào thì nó bị ntn
Lý do bị loại: Cấu hình máy thấp hơn yêu cầu cấu hình của game