hong quang huy
hong quang huy 06:10 01/07/2015
Tại sao không cài game được?
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi