Trần Đức Long
Trần Đức Long 10:51 29/06/2015
sao vào game chơi không thấy có tiếng mod ơi
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi