nguyentrongphap
nguyentrongphap 08:09 27/06/2015
DOW chương trình hỗ trợ card AMD rồi sử dụng sao ad... mình all low với chạy part ultra low mà chạy xe giật qá
Lý do bị loại: Thắc mắc vấn đề đã có hướng dẫn trong quá trình gửi lỗi